Regulamin Klubu Hodowców Acana Polska

REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW ACANA POLSKA


§1.Postanowienie ogólne

 1. Organizatorem klubu jest ACANA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kasztanowej 9, 55-220 Jelcz – Laskowice, wyłączny dystrybutor:
 • Biologicznie Odpowiedniego Jedzenia ORIJEN & ACANA
 • posiłków dla psów i kotów EVANGER’S
 • wypiekanych ze świeżego mięsa ciastek MEAT HIT dla psów
 • akcesoriów dla psów PATENTO PET
 • woreczków na odchody EARTH RATED
 • zabawek dla psów JOLLY PETS
 • gryzaków dentystycznych WHIMZEES
 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz nabywania i utraty członkostwa w Klubie Hodowców Acana Polska
 2. Acana Polska współpracuje z Hodowcami, którzy kierują się dobrem zwierząt oraz szacunkiem do nich, a także prowadzą hodowlę zgodnie z warunkami określonymi przez organizacje kynologiczne/felinologiczne.

§2. Zasady członkostwa Klubu Hodowców Acana Polska

 1. Członkiem Klubu może zostać:

1.1. Hodowca posiadający zarejestrowaną hodowlę psów rasowych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP),

1.2. Hodowca posiadający zarejestrowaną hodowlę kotów rasowych w Polskim Związku Felinologicznym (PZF), WCF, Polskiej Federacji Felinologicznej „Felis Polonia” (FPL), Międzynarodowej Federacji Felinologicznej (FIFe), TICA.

1.3. Osoba posiadająca przynajmniej jednego reproduktora, będąca członkiem j.w.

1.4. Opiekun psów pracujących w jednostkach służb mundurowych (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Służba Celna, Służba Graniczna, Ochotnicza Straż Pożarna i Tatrzańskie Ochotnicze pogotowie Ratunkowe oraz inne).

1.5. Opiekun psów terapeutycznych.

1.6. Osoba niepełnosprawna posiadająca psa asystenta.

2. Rejestracja

2.1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie klub.acana.com.pl.

2.2. Załącz plik z dokumentem potwierdzającym rejestrację przydomka hodowlanego.

2.3. Załącz  plik zawierający obie strony rodowodu wszystkich zwierząt hodowlanych, które chcesz objąć programem lub w wypadku reproduktorów psa/kocura.

2.4. Załącz dokument potwierdzający rolę psów pracujących.

2.5. Po otrzymaniu zgłoszenia i weryfikacji danych przez Acana Polska, nowy Klubowicz otrzymuje drogą elektroniczną link potwierdzający rejestrację.

§3. Przywileje i obowiązki Członków Klubu

1. Przywileje

1.1. Członkom Klubu Hodowców przysługuje rabat 17% od cen aktualnie obowiązujących na cały asortyment Acana Polska.

1.2. Zamówienia o wartości powyżej 160 zł brutto gwarantują bezpłatną dostawę.

1.3. Członkowie Klubu dokonujący zakupów poprzez sklep internetowy sklep.acana.com.pl biorą udział w Programie Partnerskim. Zakupy premiowane są punktami, które można wymienić na nagrody oferowane w Katalogu Nagród dostępnym na sklep.acana.com.pl/moje-konto. Za każdą wydaną złotówkę Klubowicz otrzymuje 1 punkt. Do jednego zamówienia dołączona jest jedna nagroda. Nagrody wysyłane są wraz z zamówieniem.

1.4. Członkowie Klubu posiadający zarejestrowaną hodowlę otrzymują bezpłatnie wyprawki dla szczeniąt/kociąt.

 • Wyprawki to zestaw produktów dla szczeniąt/ kociąt urodzonych w hodowli zarejestrowanej w Klubie Hodowców Acana Polska, przekazywany nieodpłatnie.
 • Wyprawki przyznawane są czynnym członkom Klubu Hodowców Acana Polska, którzy byli jego członkami co najmniej 3 miesiące przed narodzeniem szczeniąt/kociąt i dokonali zakupów zgodnie z §3 pkt 2 ppkt 2.2 i 2.3.
 • Wyprawki wydawane są na podstawie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie miotu w organizacji kynologicznej/felinologicznej, przesłanego mailem na adres klub@acana.com.pl.
 • Wyprawki wydawane są dla miotów nie starszych niż 14 tygodni.
 • Wyprawki wydawane są: na jedną sukę hodowlaną – dla jednego miotu w ciągu jednego roku; natomiast na jedną kotkę hodowlaną – dla trzech miotów w ciągu dwóch lat.
 • Wyprawki otrzymane od Acana Polska, Hodowca zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie nabywcom szczeniąt/ kociąt.
 • Klub Hodowców Acana Polska zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia na wyprawki w przypadku nieprzestrzegania obowiązków wynikających z regulaminu Klubu Hodowców Acana Polska.

1.5. Członek Klubu Hodowców Acana Polska otrzymuje dla każdego szczeniaka/kociaka książeczkę zdrowia, po wcześniejszym zgłoszeniu urodzenia miotu droga mailową na adres klub@acana.com.pl. W książeczce zdrowia znajduje się jednorazowy kod rabatowy wysokości 15% dla nabywców szczeniąt/kociąt do wykorzystania w sklepie internetowym Acana Polska pod adresem acana.com.pl.

1.6. Członkowie Klubu dzięki stronie internetowej Klubu klub.acana.com.pl mają prawo do umieszczania ogłoszeń dotyczących miotów oraz mają możliwość umieszczania informacji o swoich hodowlach.

2. Obowiązki

2.1. Stosowanie Biologicznie Odpowiedniej diety w hodowli objętej przywilejami Klubu Hodowców Acana Polska.

2.2. Dokonywanie regularnych zakupów w Acana Polska – przynajmniej raz w ciągu kolejnych 3 miesięcy.

2.3. Zakupy powinny być zgodne z co najmniej 50% zapotrzebowaniem hodowli objętej przywilejami Klubu Hodowców Acana Polska.

2.4. Rekomendowanie produktów z oferty Acana Polska nabywcom szczeniąt/kociąt z hodowli, a także na wystawach, targach itp.

3. Zawieszenie członkostwa

W przypadku nieprawidłowego wypełniania przez Członka wyżej wymienionych obowiązków, Acana Polska ma prawo do zawieszenia członkostwa w Klubie Hodowców Acana Polska.

W sytuacji zawieszenia członkostwa w Klubie Hodowców Acana Polska na skutek stwierdzenia nieprawidłowego wywiązywania się  z obowiązków Członek nie będzie miał prawa do żądania od Acana Polska odszkodowania, ani podnoszenia innych roszczeń z tego tytułu.

Na czas zawieszenia członkostwa Członek Klubu Hodowców Acana Polska traci prawo do korzystania z uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu.

§4 . Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Klubie Hodowców Acana Polska Członek wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klubu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla prawnie uzasadnionych celów marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Członek Klubu Hodowców Acana Polska ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 4. Dodając ogłoszenie dotyczące działalności Hodowli oraz informacje w galerii Klubu Hodowców, Członek Klubu Hodowców Acana Polska wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych.

§5. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Klubu Hodowców Acana Polska w dowolnym czasie, informacja taka zostanie przesłana do członków drogą elektroniczną.

Organizator zastrzega sobie prawo do likwidacji Klubu Hodowców Acana Polska w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że poinformuje o tym fakcie co najmniej na 30 dni przed planowaną likwidacją.

Każdy członek Klubu Hodowców Acana Polska przez przystąpienie do niego akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018r.

Wystawy

Wystawy z naszym udziałem:

Wystawy z naszym udziałem:

Wystawy z naszym udziałem:

Wystawy z naszym udziałem:

Program partnerski

Dołącz do Klubu Hodowców i skorzystaj z Programu Partnerskiego, który przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie.
Rób zakupy w naszym sklepie internetowym, zbieraj punkty i odbieraj Nagrody!

 • Bezpłatna rejestracja i uczestnictwo
 • Każda wydana 1 zł = 1 pkt na Koncie
 • Wybierz i odbierz Nagrody

Dowiedz się więcej na temat naszego Programu Partnerskiego

Nasz poradnik