Regulamin

I. ZASADY I WARTOŚCI ACANA POLSKA

 • Acana Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Kasztanowej 9, 55-220 Jelcz – Laskowice (dalej Acana Polska) jest uznanym, wyłącznym dystrybutorem Biologicznie Odpowiednich karm dla psów i kotów oraz innych produktów podlegających dystrybucji na terenie Polski.
 • Nasza misja jest jasna i prosta. Sprzedajemy Biologicznie Odpowiednią karmę dla psów i kotów ze świeżych, regionalnych składników. Zgodnie z naszą filozofią dystrybuujemy produkty, które odżywiają psy i koty zgodnie z ich ewolucyjnym przystosowaniem do diety opartej na mięsie, zatem bogatej w białko zwierzęce. Wierzymy w tą zasadę i jesteśmy jej wierni już od kilkunastu lat.
 • Naszą pasją są zarówno zwierzęta, jak i karma, którą dla nich sprzedajemy. Dlatego nasze karmy tworzone są z wyjątkowych składników hodowanych przez ludzi, których znamy, i którym ufamy. Wszystkie składniki dostarczane są świeże, każdego dnia. Dodatkowo w czasie procesu produkcji kontrolowany jest każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Produkty, które znajdują się w naszej ofercie są wynikiem długoletnich badań, tworzenia własnych przepisów i starannie dobranych składników.
 • Z uwagi na specjalistyczny charakter produktów Acana Polska stworzyła sposób dystrybucji, który zapewnia wysoki poziom obsługi Członków Klubu Hodowców Acana Polska, stałą dostępność oraz szybką dostawę całego asortymentu.
 • Ze względu na przestrzeganie powyższych standardów etycznych w swojej działalności, Acana Polska współpracuje wyłącznie z Hodowcami, którzy wykazują się wiedzą i szacunkiem do zwierząt. Rozumie się przez to prowadzenie Hodowli psów/kotów w warunkach określonych przez organizacje kynologiczne/felinologiczne.

II. CZŁONEK KLUBU HODOWCÓW ACANA POLSKA

1. KIM JEST CZŁONEK KLUBU HODOWCÓW ACANA POLSKA

Członkiem Klubu może zostać:

 • Hodowca posiadający zarejestrowaną hodowlę psów rasowych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP)
 • Osoby posiadające zarejestrowaną hodowlę kotów rasowych w Polskim Związku Felinologicznym (PZF), WCF, Polskiej Federacji Felinologicznej „Felis Polonia” (FPL), Międzynarodowej Federacji Felinologicznej (FIFe),

Przydomek hodowlany to unikalna nazwa, przyznawana hodowli w momencie rejestracji w organizacji kynologicznej. Przydomek dodawany jest do imion wszystkich szczeniąt urodzonych w danej hodowli i zostaje wpisany do rodowodów.

Przydomek hodowlany to unikalna nazwa, przyznawana hodowli w momencie rejestracji w organizacji felinologicznej. Przydomek jest dodawany do imion wszystkich kociąt urodzonych w danej hodowli.

 2. JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KLUBU HODOWCÓW ACANA POLSKA

 • Na stronie klub.acana.com.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy uzupełnić o wymagane dane.
 • Podczas rejestracji na stronie klub.acana.com.pl należy załączyć w formacie PDF plik zawierający czytelny skan lub zdjęcie dokumentu rejestracji przydomka hodowlanego.
 • Podczas rejestracji na stronie klub.acana.com.pl należy załączyć w formacie PDF plik zawierający czytelny skan lub zdjęcie rodowodów suk/kotek hodowlanych lub w wypadku reproduktorów psa/kocura.
 • Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją o weryfikacji konta.  Acana Polska potwierdza zgodność dokumentów hodowlanych przedstawionych przez Użytkownika i w przypadku poprawnej ich weryfikacji zatwierdza konto, a w przypadku błędnej uniemożliwia rejestrację użytkownika.

III. PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU HODOWCÓW ACANA POLSKA

1. PRZYWILEJE

 • Każdy członek Klubu Hodowców ma prawo nabywać w specjalnych cenach produkty z oferty firmy Acana Polska. Członkostwo w Klubie Hodowców Acana upoważnia do stałego rabatu na poziomie 17% od cen katalogowych produktów na cały asortyment z oferty. Liczba zakupów jest nieograniczona. Członkom Klubu nie służą żadne roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w liście produktów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 • Wszyscy Członkowie Klubu Hodowców mogą przystąpić do Programu Partnerskiego. W tym celu należy zarejestrować się na stronie sklep.acana.com.pl i po założeniu konta skontaktować się mailowo z Działem Obsługi Klienta (klub@acana.com.pl) w celu weryfikacji konta. Dzięki temu przy składaniu zamówień za każdą wydaną złotówkę klubowicz otrzymuje 1 punkt. Punkty można wymieniać na nagrody w postaci worków karmy. Szczegółowy regulamin Programu Partnerskiego znajduje się na stronie www.klub.acana.com.pl.
 • Członek Klubu Hodowców Acana Polska otrzymuje wyprawki dla szczeniąt/kociąt urodzonych w zarejestrowanej w nim Hodowli. Jest to zestaw promocyjny przeznaczony dla Hodowcy, przekazywany nieodpłatnie na podstawie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie miotu w organizacji kynologicznej/felinologicznej przesłanego mailem na adres klub@acana.com.pl.

-Wyprawki przyznawane są czynnym członkom Klubu Hodowców Acana Polska, którzy byli już jego członkami w momencie urodzenia szczeniąt/kociąt minimum trzy miesiące.

-Hodowca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania wyłącznie wyprawek Klubu Hodowców Acana Polska nabywcom szczeniąt/kociąt.

– Wyprawki wydawane są dla miotów nie starszych niż 14 tygodni.

– Na jedna sukę hodowlaną wydawane będą wyprawki dla jednego miotu w ciągu jednego roku; natomiast na jedna zgłoszona kotkę hodowlaną będą wydawane wyprawki dla trzech miotów w ciągu dwóch lat.

Klub Hodowców Acana zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia na wyprawki w przypadku:

– Nieregularnych zakupów – jeżeli zakupy w klubie są mniejsze niż 50% zapotrzebowania psów w Hodowli.

-Wyjątkowo późnego zgłoszenia miotu – po ukończeniu przez szczenięta 14 tygodni.

-Braku otrzymania kserokopii karty miotu.

 • Członek Klubu Hodowców Acana Polska otrzymuje dla każdego szczeniaka/kociaka książeczkę zdrowia, po wcześniejszym zgłoszeniu urodzenia miotu droga mailową na adres klub@acana.com.pl. W książeczce zdrowia znajduje się jednorazowy kod rabatowy wysokości 15% dla nabywców szczeniąt/kociąt do wykorzystania pod adresem sklep.acana.com.pl.
 • Możliwość umieszczenia informacji o miotach na stronie klub.acana.com.pl.
 • Możliwość umieszczenia informacji o Hodowli na stronie klub.acana.com.pl wraz z linkiem prowadzącym bezpośrednio do strony Hodowli.
 • Dostęp i możliwość komunikacji z innymi Członkami Klubu Hodowców Acana Polska za pośrednictwem strony klub.acana.com.pl.

2. OBOWIĄZKI

 • Stosowanie odpowiednich produktów z oferty Acana Polska w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie hodowlane.
 • Dokonywanie regularnych zakupów w firmie Acana Polska, przynajmniej raz w ciągu kolejnych 3 miesięcy za minimum 160 zł.
 • Polecanie produktów z oferty Acana Polska na wszelkiego rodzaju wystawach, pokazach, targach itp.
 • Nieodpłatne przekazywanie kompletnych wyprawek Acana Polska nabywcom szczeniąt/kociąt ze swojej hodowli.
 • Polecanie produktów z oferty Acana Polska nabywcom szczeniąt/kociąt z hodowli.

W przypadku nieprawidłowego wykonywania przez Członka któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków, Acana Polska ma prawo do zawieszenia członkostwa w Klubie Hodowców Acana Polska do czasu potwierdzenia przez Acana Polska, że Członek usunął wyżej wymienione naruszenie. Acana Polska ma obowiązek dokonać oceny, czy doszło do naruszenia, jak również dokonać oceny prawidłowości usunięcia ewentualnego naruszenia najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania od Członka wezwania do dokonania odpowiedniej oceny. W sytuacji zawieszenia członkostwa w Klubie Hodowców Acana Polska na skutek stwierdzenia naruszenia Członek nie będzie miał prawa do żądania od Acana Polska odszkodowania, ani podnoszenia innych roszczeń z tego tytułu. Na czas zawieszenia członkostwa Członek Klubu Hodowców Acana Polska nie ma prawa do korzystania z uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu. Acana Polska może cofnąć zawieszenie członkostwa w razie usunięcia przez Członka naruszenia i zgłoszenia przez niego chęci ponownego uzyskania statusu aktywnego Członka Klubu Hodowców Acana Polska.

IV. CENY, ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Członek dokonuje zakupu produktów po aktualnych cenach stosowanych przez Acana Polska i uwidocznionych w cenniku obowiązującym w chwili zamówienia. Aktualny cennik będzie przedstawiony na żądanie Członka Klubu Hodowców Acana Polska.
 • Dostawy są realizowane przez Acana Polska na podstawie złożonego zamówienia. Należy je złożyć do Działu Obsługi Klienta Acana Polska drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą sklepu internetowego sklep.acana.com.pl.
 • Zamówienie składane mailem lub telefonicznie powinno zawierać nazwę, gramaturę lub rozmiar produktu, ilość zamawianego produktu oraz miejsce dostawy zamówienia
 • Wszelkie zmiany do złożonego już w Acana Polska zamówienia, w tym jego anulowanie przez Członka, są możliwe przed przyjęciem zamówienia do realizacji w systemie magazynowym Acana Polska. W przypadku zmiany zamówienia lub domówienia produktów do zamówienia przyjętego już do realizacji w systemie magazynowym Acana Polska będzie ono traktowane jak nowe zamówienie.
 • W przypadku każdego zamówienia Acana Polska ma prawo: przyjąć i zrealizować zamówienie; odrzucić zamówienie; odrzucić zamówienie i zaproponować nowe warunki, jeżeli okaże się, że nie może być ono zrealizowane w całości lub w części lub w uzgodnionym terminie. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Acana Polska. W razie odrzucenia zamówienia Acana Polska powiadomi klienta telefonicznie bez zbędnej zwłoki. W takim powiadomieniu Acana Polska przedstawi Członkowi nowe warunki realizacji zamówienia, w szczególności ilości produktów oraz termin realizacji zamówienia.
 • Zamówienia złożone przez Członka realizowane będą przez Acana Polska wyłącznie w granicach dostępnych zapasów. Acana Polska nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Członka Klubu Hodowców Acana Polska w przypadku wyczerpania się zapasów lub niedostępności produktów z innej przyczyny.

2. DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

 • Realizacja dostawy następować będzie w terminie nie krótszym niż 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia, jeżeli zamówienie jest złożone do godziny 13:00 dnia roboczego. Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 13:00 dnia roboczego dostawa będzie realizowana w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
 • W przypadku odbioru osobistego zamówienia, miejscem odbioru jest siedziba firmy Acana Polska. Zamówienie można odebrać w godzinach określonych przez Dział Obsługi Klienta.
 • Z chwila dostawy przechodzą na Członka Klubu Hodowców Acana Polska wszelkie korzyści i ryzyka związane z zamówionym produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia lub utraty zamówienia. Własność produktu przechodzi na Członka z chwilą podpisania dokumentu dostawy zamówienia.

3. REKLAMACJE – USZKODZENIA, WADY FIZYCZNE PRODUKTU ORAZ NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE

 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uprawnienia Klienta z tytułu wad produktów z oferty Acana Polska mogą być realizowane wyłącznie w następujący sposób:

 • Podczas przyjęcia dostawy zamówienia istnieje obowiązek sprawdzenia stanu opakowania zamówienia. W razie widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu, w trakcie przyjęcia dostawy osoba ja odbierająca powinna to zgłosić uprawnionej osobie dostarczającej zamówienie w celu spisania protokołu uszkodzenia. W przypadku zgłoszenia uszkodzeń po przyjęciu dostawy reklamacja nie będzie uwzględniona.
 • W przypadku stwierdzenia przez klienta istnienia ukrytych wad fizycznych zamówionego produktu lub niezgodności z dokumentem, klient powinien niezwłocznie zgłosić reklamację do Acana Polska w formie pisemnej droga mailową na adres klub@acana.com.pl.
 • Po weryfikacji reklamacji zgłoszonej przez klienta, Acana Polska poinformuje o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

V. DANE OSOBOWE

 •  Rejestrując się w Klubie Hodowców Acana i Orijen Członek wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klubu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla prawnie uzasadnionych celów marketingowych.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Członek Klubu Hodowców Acana Polska ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator jest uprawniony do zmian w regulaminie  Acana Polska w dowolnym czasie, informacja taka zostanie przesłana do członków drogą elektroniczną
 • Organizator jest uprawniony do  likwidacji Klubu Hodowców Acana Polska w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że poinformuje o tym fakcie co najmniej na 30 dni przed planowaną likwidacją.
 • Każdy członek Klubu Hodowców Acana Polska przez przystąpienie do niego akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
Wystawy

Najbliższa wystawa to:

Program partnerski

Dołącz do Klubu Hodowców i skorzystaj z Programu Partnerskiego, który przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Rób zakupy w naszym sklepie internetowym, zbieraj punkty i odbieraj Nagrody!

 • Bezpłatna rejestracja i uczestnictwo
 • Każda wydana 1 zł = 1 pkt na Koncie
 • Wybierz i odbierz Nagrody

Dowiedz się więcej na temat naszego Programu Partnerskiego